Дуже важливі фрази, які потрібні, коли ви хочете щось виправдати

Вивчайте шведську

Звичайно! Ось декілька важливих фраз на шведській мові, які ви можете використовувати, коли ви хочете обґрунтувати щось, разом з їх українським перекладом у вигляді таблиці:

Шведська мова Українська мова
Enligt min åsikt… За моїм переконанням…
Det är viktigt att notera att… Важливо відзначити, що…
Det beror på… Це залежить від…
Enligt forskningen… За дослідженням…
En anledning till detta är att… Однією з причин цього є те, що…
Det finns flera faktorer som spelar roll… Існує кілька факторів, які впливають на…
Statistik visar att… Статистика показує, що…
En studie har visat att… Дослідження показало, що…
Det är allmänt känt att… Все загалом відомо, що…
Enligt experter… За словами експертів…
Ett exempel på detta är… Прикладом цього є…
Det är uppenbart att… Очевидно, що…
En viktig faktor att tänka på är… Важливим фактором для урахування є…
Det är logiskt att anta att… Логічно припустити, що…
Det är svårt att förneka att… Важко заперечити те, що…
Ett vanligt argument är att… Часто зустрічається аргумент, що…
Det är bevisat att… Доведено, що…
Enligt min erfarenhet… За моїм досвідом…
Det kan konstateras att… Можна констатувати, що…
Det är rimligt att anta att… Розумно припустити, що…

Ці фрази допоможуть вам обґрунтувати ваші ідеї та думки на шведській мові. Рекомендую також вивчати інші важливі фрази та вирази для вдосконалення комунікації.