fbpx

Коротка розмова, No 2 данською мовою

Коротка розмова, No 2 данською мовою

Hej ! Hvordan har du det ?

Привіт! Як справи ?

Jeg har hørt at du ønsker å snakke om vennskap på dansk. Er det riktig ?

Я чув, що ви хочете говорити про дружбу на данській мові. Це правильно ?

Ja , det stemmer . Vennskap er en viktig del av livet mitt, og jeg synes det er et spennende tema å diskutere .

Так , це правильно. Для мене дружба є важливою частиною життя, і я вважаю, що це захоплююча тема для обговорення .

Helt enig ! Så hva mener du er noen viktige egenskaper hos en god venn ?

Повністю згоден! Тоді що, на вашу думку, є деякі важливі якості хорошого друга ?

Jeg tror en god venn er noen som er pålitelig og støttende. Det er viktig å ha noen du kan stole på og som vil være der for deg når du trenger dem .

Я вважаю, що хороший друг – це той, на кого можна покластися і який підтримує. Важливо мати когось, на кого можна покластися і хто буде з вами, коли вам це потрібно .

Det er helt sant. Jeg tror også at det å ha felles interesser og verdier kan være viktig for å bygge et sterkt vennskap .

Це повністю правильно. Я також вважаю, що мати спільні інтереси та цінності може бути важливим для того, щоб побудувати міцну дружбу .

Absolutt. Og hva med kommunikasjon? Jeg tror det er viktig å kunne være åpen og ærlig med hverandre i en vennskapsrelasjon .

Абсолютно. А щодо комунікації? Я вважаю, що важливо бути відкритим і чесним один з одним у відносинах дружби .

Ja, det er jeg helt enig i. Å kunne uttrykke seg klart og tydelig er avgjørende for å unngå misforståelser og bygge et godt vennskap .