Наведіть причини 3 німецькою мовою

Наведіть причини 3 німецькою мовою

Пояснення про вираження причин у німецькій мові з перекладом на українську мову:

У німецькій мові, щоб висловити причину, можна використовувати різні вирази. Ось кілька з них:

  1. Denn – оскільки, тому що

Наприклад: Ich konnte nicht kommen, denn ich war krank. – Я не міг прийти, оскільки був хворий.

  1. Weil – тому що

Наприклад: Ich habe Kopfschmerzen, weil ich gestern zu viel gearbeitet habe. – У мене болить голова, тому що я вчора перевтомився.

  1. Da – тому що

Наприклад: Ich muss lernen, da ich bald eine Prüfung habe. – Мені потрібно вчитися, тому що скоро у мене іспит.

  1. Aufgrund + Genitiv – через, на підставі

Наприклад: Aufgrund des schlechten Wetters konnte ich nicht spazieren gehen. – Через погану погоду я не міг прогулятися.

  1. Wegen + Genitiv – через

Наприклад: Ich konnte nicht pünktlich kommen wegen des Staus. – Я не зміг прийти вчасно через затор.

Таким чином, в німецькій мові є декілька способів вираження причин. Кожен з них використовується в різних випадках, залежно від ситуації та контексту.

Нижче наведено десять речень українською мовою, які вказують на причину, разом з перекладом на німецьку мову:

Українською мовою Німецькою мовою
Я не зміг прийти, оскільки був хворий. Ich konnte nicht kommen, denn ich war krank.
У мене болить голова, тому що я вчора перевтомився. Ich habe Kopfschmerzen, weil ich gestern zu viel gearbeitet habe.
Мені потрібно вчитися, тому що скоро у мене іспит. Ich muss lernen, da ich bald eine Prüfung habe.
Через погану погоду я не міг прогулятися. Aufgrund des schlechten Wetters konnte ich nicht spazieren gehen.
Я не зміг прийти вчасно через затор. Ich konnte nicht pünktlich kommen wegen des Staus.
Я пропустив зустріч через непередбачену ситуацію. Ich habe das Treffen verpasst aufgrund einer unvorhergesehenen Situation.
Я не знаю відповіді, оскільки не читав цю книгу. Ich weiß die Antwort nicht, denn ich habe dieses Buch nicht gelesen.
Я запізнився, тому що застряг у транспортній заторі. Ich war verspätet, da ich im Verkehrsstau stecken geblieben bin.
Я не зміг зустрітися з тобою, оскільки мав зустріч з лікарем. Ich konnte mich nicht mit dir treffen, da ich einen Arzttermin hatte.
Я забув забрати свій ключ з будинку, через що залишився без житла. Ich habe meinen Schlüssel vergessen mitzunehmen, weshalb ich ohne Unterkunft geblieben bin.

Таким чином, українська мова та німецька мова мають різні способи вираження причин, що можуть бути використані у різних ситуаціях та контекстах.