Німецькі фрази для виконання доручень

Німецькі фрази для виконання доручень

українською мовою Німецькою мовою
Виконувати завдання Aufgaben erledigen
Планувати робочий день Arbeitszeit planen
Ставити перед собою мету Sich ein Ziel setzen
Дотримуватися графіка роботи Den Arbeitsplan einhalten
Перевіряти електронну пошту E-Mails überprüfen
Приймати телефонні дзвінки Anrufe entgegennehmen
Підготовляти документи Dokumente vorbereiten
Перевіряти інформацію Informationen überprüfen
Аналізувати дані Daten analysieren
Вносити дані у систему Daten in das System eingeben
Відповідати на запити клієнтів Kundenanfragen beantworten
Розв’язувати проблеми Probleme lösen
Розробляти проекти Projekte entwickeln
Вибирати найбільш оптимальне рішення Die beste Lösung wählen
Укладати договори Verträge abschließen
Дотримуватися вимог безпеки Sicherheitsanforderungen einhalten
Розподіляти завдання між колегами Aufgaben zwischen Kollegen aufteilen
Збирати статистичні дані Statistiken sammeln
Підготовляти звіти Berichte vorbereiten
Підписувати документи Dokumente unterzeichnen
Виконувати завдання від керівництва Aufgaben von der Führungsebene ausführen
Підготовлювати презентації Präsentationen vorbereiten
Організовувати наради Meetings organisieren
Розробляти стратегії Strategien entwickeln
Оцінювати ризики Risiken bewerten
Працювати з програмним забезпеченням Mit Software arbeiten
Збирати відгуки від клієнтів Feedback von Kunden sammeln
Залучати нових клієнтів Neue Kunden gewinnen
Запускати рекламні кампанії Werbekampagnen starten
Завершити проект Projekt abschließen
Визначити очікувані результати Erwartete Ergebnisse definieren
Оцінити ризики Risiken bewerten
Розробити план дій Aktionsplan erstellen
Розподілити завдання між учасниками Aufgaben zwischen Teilnehmern aufteilen
Виконати потрібні дослідження Erforderliche Recherchen durchführen
Зібрати необхідну інформацію Erforderliche Informationen sammeln