fbpx

Фрази про роботу/професійну

Фрази про роботу/професійну

Опис професійних висловлювань на німецькій мові з прикладами українською мовою в таблиці:

Німецька Українська Приклад
Willkommen zur Sitzung! Ласкаво просимо на засідання! Ласкаво просимо на засідання!
Können Sie bitte dieses Thema näher erläutern? Чи можете ви, будь ласка, висвітлити це питання більш детально? Можете, будь ласка, розкрити це питання детальніше?
Gemäß unserer Vereinbarung müssen wir den Bericht bis Ende der Woche einreichen. Відповідно до нашої домовленості, ми маємо представити звіт до кінця тижня. Згідно з нашою домовленістю, ми повинні надіслати звіт до кінця тижня.
Ich möchte mich nach offenen Stellen in Ihrem Unternehmen erkundigen. Я хотів би запитати про наявність вакансій в вашій компанії. Мені цікаво, чи є вільні вакансії в вашій компанії.
Unser Ziel ist es, die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken. Наша мета полягає у підвищенні продуктивності та зниженні витрат. Ми маємо на меті підвищити продуктивність і знизити витрати.
Könnten Sie bitte die nächsten Schritte erläutern? Чи можете ви, будь ласка, розповісти про наступні кроки? Можете, будь ласка, розповісти про наступні кроки?
Wir müssen alle Faktoren berücksichtigen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Ми повинні враховувати всі фактори, перш ніж приймати рішення. Ми повинні розглянути всі фактори, перш ніж приймати рішення.
Falls es Probleme gibt, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Якщо виникають будь-які проблеми, звертайтеся до нашої служби підтримки. Якщо у вас