Фрази про школу німецькою

Вивчай німецьку мову

Важливість школи :

Школа відіграє величезну роль у формуванні особистості, забезпечуючи освіту, розвиток та соціалізацію дітей. Важливість школи важко переоцінити, оскільки вона надає основи для подальшого успіху та вибору у житті. Ось деякі ключові аспекти важливості школи:

  1. Освіта: Школа забезпечує дітей освітою, яка є основою для їхнього особистісного та професійного розвитку. Вона надає знання, навички та компетенції, необхідні для успішного функціонування у суспільстві.
  2. Соціалізація: Школа допомагає дітям вчитися взаємодіяти з іншими людьми, розвивати соціальні навички, вміння спілкуватися, співпрацювати та вирішувати конфлікти.
  3. Розвиток: Школа стимулює розвиток різних аспектів особистості дітей, включаючи когнітивний, емоційний, фізичний та соціальний розвиток.
  4. Виховання: Школа грає важливу роль у формуванні цінностей, моральних принципів та характеру дітей. Вона сприяє їхньому зростанню як відповідальних та громадянських особистостей.
  5. Рівень життя: Знання, отримані в школі, можуть впливати на подальшу кар’єру, можливості для заробітку та рівень життя у майбутньому.
  6. Творчість та інновації: Школа створює сприятливе середовище для розвитку творчих здібностей та інноваційної думки серед дітей, що сприяє подальшому розвитку суспільства.

Отже, школа є важливим фактором у житті кожної людини, адже вона надає основи для успішного життя, розвитку та самореалізації. Її роль полягає не лише в передачі знань, але і в формуванні характеру, цінностей та сприянні розвитку різних аспектів особистості.

Фрази про школу :

Ось кілька важливих речень про школу з перекладом

Німецькою мовою Українською мовою
Die Schule ist wichtig für die Bildung. Школа важлива для освіти.
In der Schule lernen wir neue Dinge. У школі ми вчимося новому.
Lehrer helfen uns beim Lernen. Вчителі допомагають нам у навчанні.
Die Schule ist ein Ort des Lernens und der Entwicklung. Школа – це місце навчання і розвитку.
In der Schule treffen wir unsere Freunde. У школі ми зустрічаємося з друзями.
Schule bereitet uns auf das Leben vor. Школа готує нас до життя.
Ich mag meine Schule. Мені подобається моя школа.
In der Schule haben wir verschiedene Fächer. У школі ми маємо різні предмети.
Schule ist der erste Schritt in Richtung Zukunft. Школа – перший крок у майбутнє.
Schule gibt uns Wissen und Fähigkeiten. Школа дає нам знання і навички.
In der Schule lernen wir, Verantwortung zu übernehmen. У школі ми вчимося взяти на себе відповідальність.
Schule ist ein Ort des Wachstums und der Entdeckung. Школа – це місце росту і відкриттів.
Ich freue mich auf die Schule. Я з нетерпінням чекаю школи.
In der Schule treffen wir Menschen aus verschiedenen Kulturen. У школі ми зустрічаємо людей з різних культур.
Lehrer helfen uns, uns selbst zu finden. Вчителі допомагають нам знайти себе.
Schule ist mehr als nur Unterricht. Школа – це більше, ніж просто уроки.
Ich habe viele gute Erinnerungen an meine Schulzeit. У мене багато хороших спогадів про шкільні роки.
In der Schule lernen wir, Probleme zu lösen. У школі ми вчимося вирішувати проблеми.
Schule ist ein Ort des Wissens und der Möglichkeiten. Школа – це місце знань і можливостей.
Ich danke meiner Schule für alles, was sie mir gegeben hat. Я вдячний своїй школі за все, що вона мені дала.