Фрази про місяці німецькою мовою

Вивчай німецьку мову

Важливість місяців :

Місяці відіграють важливу роль у нашому житті та природному світі. Ось деякі аспекти, що пояснюють їх важливість:

  1. Місячні фази: Місячні фази впливають на природні явища, такі як припливи та відпливи, рост рослин та поведінку тварин. Вони також можуть впливати на наше фізичне та емоційне становище.
  2. Календарі: Місяці використовуються для складання календарів, які допомагають нам планувати події, обчислювати час та визначати свята та святкові дні.
  3. Сільське господарство: Місяці впливають на сільськогосподарські діяльності, такі як посіви та збирання врожаю. Фази місяця можуть вказувати найбільш сприятливий час для сівби різних культур.
  4. Релігійні обряди: У багатьох релігіях місяці мають особливий сакральний або обрядовий характер. Наприклад, в ісламі місяць Рамадан є священним періодом пісту та молитви.
  5. Навігація: Місяці можуть служити орієнтиром для навігації. В минулому місячні фази використовувалися мореплавцями для визначення місцезнаходження на морі.
  6. Культура і мистецтво: Місяці відображаються в літературі, живописі, музиці та інших формах мистецтва як символи романтики, таємниці та краси.
  7. Астрономія: Місяці важливі для вивчення космосу та астрономії. Вони є об’єктом досліджень учених і допомагають розуміти еволюцію планетної системи.
  8. Цикли життя: Місяці впливають на цикли життя рослин, тварин та людей. Наприклад, деякі тварини розмножуються або мігрують відповідно до фаз місяця.

Ці аспекти демонструють, що місяці відіграють ключову роль у різних аспектах нашого життя, від сільського господарства і релігії до культури та науки.

Вирази про місяці :

Ось кілька важливих речень про місяці з перекладом

Німецькою мовою Українською мовою
Der Mond ist der einzige natürliche Satellit der Erde. Місяць – єдиний природний супутник Землі.
Der Mond hat eine wichtige Rolle in den Gezeiten. Місяць відіграє важливу роль у припливах та відпливах.
Der Vollmond ist hell und rund. Повний місяць яскравий і круглий.
Der Neumond ist dunkel und unsichtbar. Новий місяць темний і невидимий.
Der Mondzyklus dauert etwa 29,5 Tage. Місячний цикл триває приблизно 29,5 днів.
Der Mond hat eine starke Anziehungskraft auf die Erde. Місяць має сильну притягуючу силу до Землі.
Der Mond hat einen Einfluss auf die Landwirtschaft. Місяць впливає на сільське господарство.
Es gibt verschiedene Phasen des Mondes. Існують різні фази місяця.
Der Mond symbolisiert oft Ruhe und Mystik. Місяць часто символізує спокій та містику.
Der Mond ist das Ziel von Raumfahrmissionen. Місяць – це мета космічних місій.
Die Mondoberfläche ist mit Kratern bedeckt. Поверхня Місяця вкрита кратерами.
Der Mond hat keinen eigenen Lichtquellen. Місяць не має власного джерела світла.
Der Mond beeinflusst das Verhalten einiger Tiere. Місяць впливає на поведінку деяких тварин.
Die Phasen des Mondes werden von der Erde aus beobachtet. Фази місяця спостерігаються з Землі.
Die erste bemannte Landung auf dem Mond fand 1969 statt. Перша офіційна посадка на Місяць відбулася у 1969 році.
Die Mondmissionen haben unser Verständnis des Weltraums erweitert. Місячні місії розширили наше розуміння космосу.
Der Mond hat eine wichtige Rolle in vielen Kulturen gespielt. Місяць відіграв важливу роль у багатьох культурах.
Es gibt Mondkalender, die auf den Mondphasen basieren. Існують місячні календарі, що базуються на фазах місяця.
Der Mond wird oft in Poesie und Literatur erwähnt. Місяць часто згадується в поезії та літературі.
Der Mond ist eines der faszinierendsten Objekte am Nachthimmel. Місяць – один з найбільш захоплюючих об’єктів на нічному небі.