Вирази заперечення в німецькій мові

Вивчай німецьку мову

 (Deutsch)  (Українська)
Nein Ні
Nicht Не
Kein Немає
Nie Ніколи
Nichts Ніщо
Niemand Ніхто
Keiner Жоден
Nirgendwo Ніде
Niemals Ніколи
Keineswegs Зовсім не
Kein Problem Немає проблеми
Keine Ahnung Не маю поняття
Keine Sorge Немає справи
Kein Interesse Немає інтересу
Kein Grund Немає причини
Keine Chance Немає шансу
Kein Fehler Немає помилки
Kein Problem Немає проблеми
Kein Wunder Нічого дивного
Keine Zeit Немає часу