Learn the phrases (in the bank) in the Dutch language

Learn the phrases (in the bank) in the Dutch

Dutch Sentence English Translation
Goedemorgen, ik wil graag een rekening openen. Good morning, I would like to open an account.
Kan ik mijn pincode wijzigen? Can I change my PIN code?
Ik wil graag een bankoverschrijving doen. I would like to make a bank transfer.
Wat is het rentepercentage op deze spaarrekening? What is the interest rate on this savings account?
Ik wil een nieuw bankpas aanvragen. I want to apply for a new bank card.
Kan ik een afspraak maken met een financieel adviseur? Can I make an appointment with a financial advisor?
Ik wil graag een lening aanvragen. I would like to apply for a loan.
Hoe kan ik mijn saldo controleren? How can I check my balance?
Waar kan ik een overschrijvingsformulier krijgen? Where can I get a transfer form?
Ik wil graag een bankcheque bestellen. I would like to order a bank draft.
Wat zijn de openingstijden van de bank? What are the opening hours of the bank?
Kan ik hier geld opnemen zonder kosten? Can I withdraw money here without any charges?
Ik wil graag een bankrekening sluiten. I want to close a bank account.
Hoe kan ik internetbankieren activeren? How can I activate internet banking?
Wat is het IBAN-nummer van mijn rekening? What is the IBAN number of my account?
Ik wil graag een bankafschrift ontvangen. I would like to receive a bank statement.
Kan ik hier een bankgarantie regelen? Can I arrange a bank guarantee here?
Hoeveel rente ontvang ik op mijn spaarrekening? How much interest do I receive on my savings account?
Ik wil graag een hypotheek afsluiten. I would like to take out a mortgage.
Waar kan ik geld wisselen? Where can I exchange currency?
Kan ik hier mijn creditcard gebruiken? Can I use my credit card here?
Hoe kan ik een periodieke overschrijving instellen? How can I set up a recurring transfer?
Ik wil graag een bankpas blokkeren. I want to block a bank card.
Kan ik een bankrekening openen in een andere valuta? Can I open a bank account in a different currency?
Ik wil graag mijn adres wijzigen. I would like to change my address.
Wat is het verschil tussen een betaalrekening en een spaarrekening? What is the difference between a checking account and a savings account?
Kan ik hier een bankdeposito openen? Can I open a bank deposit here?
Ik wil graag een bankafschrift laten legaliseren. I would like to have a bank statement legalized.
Hoe kan ik een nieuwe pincode aanvragen? How can I request a new PIN code?
Ik wil graag een zakelijke rekening openen. I want to open a business account.
Kan ik hier mijn buitenlandse cheque innen? Can I cash my foreign cheque here?
Hoe kan ik een automatische incasso instellen? How can I set up a direct debit authorization?
Ik wil graag een bankrekening toevoegen aan mijn internetbankieren. I would like to add a bank account to my online banking.
Kan ik hier een lening oversluiten? Can I refinance a loan here?
Ik wil graag een bankafschrift downloaden. I want to download a bank statement.
Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen voor internetbankieren? How can I change my password for online banking?
Ik wil graag een betalingsregeling treffen. I would like to arrange a payment plan.
Kan ik hier een deposito verlengen? Can I extend a fixed deposit here?
Hoe kan ik mijn contactgegevens bijwerken? How can I update my contact information?
Ik wil graag een bankpas activeren. I want to activate a bank card.
Kan ik hier een hypotheekaanvraag indienen? Can I submit a mortgage application here?
Wat is de maximale opname per dag bij de geldautomaat? What is the maximum withdrawal limit per day at the ATM?
Ik wil graag een betaling storneren. I would like to reverse a payment.
Kan ik hier een bankrekening openen voor een minderjarige? Can I open a bank account for a minor here?
Hoe kan ik mijn bankpas activeren voor gebruik in het buitenland? How can I activate my bank card for use abroad?
Ik wil graag een creditcard aanvragen. I want to apply for a credit card.
Kan ik hier een schenking doen? Can I make a donation here?
Hoe kan ik mijn transactiegeschiedenis bekijken? How can I view my transaction history?
Ik wil graag mijn limiet voor contactloos betalen verhogen. I would like to increase my limit for contactless payments.
Kan ik hier een bankgarantie laten opstellen? Can I have a bank guarantee issued here?

Practice using these sentences to communicate and handle banking matters in Dutch!