Learn French – Vocabulary about (Health) with audio

Vocabulary about (Health) with audio

 

Французька мова Українська мова
la santé здоров’я
la maladie хвороба
protection захист
Diagnostic Діагноз
traitement лікування
Chirurgie Хірургія
pharmaceutique фармацевтичний
thérapie naturelle природна терапія
psychothérapie Психотерапія
Thérapie nutritionnelle Харчова терапія
Traitement préventif Профілактичне лікування
Soins de santé охорона здоров’я
le Docteur лікар
Infirmière / infirmière Медсестра/медсестра
Pharmacien / pharmacien Фармацевт/фармацевт
Psychologue Психолог
Le scientifique biologique Біологічний вчений
Médical Медичний вчений
Santé mentale Психічне здоров’я
Santé physique Фізичне здоров’я
Aptitude Придатність
Bien-être Ну –
Obésité Ожиріння
Dépendance Залежність
cancer рак
Diabétique Діабетик
Pression artérielle Кров’яний тиск
Maladies infectieuses Інфекційні захворювання
maladies chroniques Хронічні захворювання
Infection Інфекція
Décès Смерть