fbpx

Наведіть причини 1 німецькою мовою

Наведіть причини 1 німецькою мовою

Нижче наведено п’ять речень німецькою мовою, які вказують на причину, разом з перекладом на українську мову та виразом, що використовується для вираження причини:

Німецькою мовою Українською мовою Вираз для вираження причини
Ich konnte nicht kommen, denn ich war krank. Я не міг прийти, оскільки був хворий. denn – оскільки, тому що
Ich habe Kopfschmerzen, weil ich gestern zu viel gearbeitet habe. У мене болить голова, тому що я вчора перевтомився. weil – тому що
Ich muss lernen, da ich bald eine Prüfung habe. Мені потрібно вчитися, тому що скоро у мене іспит. da – тому що
Aufgrund des schlechten Wetters konnte ich nicht spazieren gehen. Через погану погоду я не міг прогулятися. Aufgrund + Genitiv – через, на підставі
Ich konnte nicht pünktlich kommen wegen des Staus. Я не зміг прийти вчасно через затор. wegen + Genitiv – через

Таким чином, в німецькій мові можна використовувати різні вирази для вираження причини, такі як denn, weil, da, Aufgrund + Genitiv та wegen + Genitiv. Кожен з цих виразів може бути використаний у різних ситуаціях та контекстах для вираження причини.