Learn Swedish – Phrases you use (At the post office)

Phrases you use (At the post office)

😍😍Hi friends 👍👍Don't forget to listen to the pronunciation 😊Learn Swedish easily😊

Certainly! Here are fifty Swedish sentences you can use at the post office along with their English translations:

Swedish Sentence English Translation
Hej, jag skulle vilja skicka ett brev. Hi, I would like to send a letter.
Kan jag köpa frimärken här? Can I buy stamps here?
Vad är portot för ett vanligt brev? What is the postage for a regular letter?
Var kan jag hitta brevlådor i närheten? Where can I find mailboxes nearby?
Jag skulle vilja skicka ett paket till USA. I would like to send a package to the USA.
Kan jag få en spårförsändelse för mitt paket? Can I get a tracking number for my package?
Finns det några försändelser till mig? Are there any parcels for me?
Jag behöver ett rekommenderat brev. I need a registered letter.
Kan ni väga mitt paket? Can you weigh my package?
Hur lång tid tar det för ett brev att nå fram? How long does it take for a letter to arrive?
Vad är försäkringskostnaden för mitt paket? What is the insurance cost for my package?
Jag skulle vilja skicka ett expressbrev. I would like to send an express letter.
Har ni några kuvert och förpackningar till försäljning? Do you have any envelopes and packaging for sale?
Jag behöver skicka ett brev till Tyskland. I need to send a letter to Germany.
Kan jag få en avisering när mitt paket kommer? Can I get a notification when my package arrives?
Vad är de internationella fraktavgifterna? What are the international shipping fees?
Kan jag få ett bevis på avsändning? Can I get a proof of shipment?
Hur kan jag försäkra mitt paket? How can I insure my package?
Jag skulle vilja skicka ett rekommenderat paket. I would like to send a registered package.
Kan jag få hjälp med att fylla i tulldeklarationen? Can I get help with filling out the customs declaration?
Var kan jag hämta ut mitt paket? Where can I pick up my package?
Jag vill skicka ett brev med snabb leverans. I want to send a letter with fast delivery.
Kan ni hålla mitt paket i postlokalen för upphämtning? Can you hold my package at the post office for pickup?
Vad är leveranstiden för ett paket till Australien? What is the delivery time for a package to Australia?
Jag behöver skicka ett rekommenderat brev med avisering. I need to send a registered letter with notification.
Kan jag få en försändelsebekräftelse? Can I get a proof of delivery?