fbpx

Learn the phrases (Learning foreign languages) in the Swedish language

Learn the phrases (Learning foreign languages)

😍😍Hi friends 👍👍Don't forget to listen to the pronunciation 😊Learn Swedish easily😊

Here are in this lesson many Swedish sentences you can use while learning foreign languages, along with their English translations:

Swedish Sentence English Translation
Hej, kan du hjälpa mig att lära mig engelska? Hello, can you help me learn English?
Vad betyder detta ord på spanska? What does this word mean in Spanish?
Kan du uttala det här ordet åt mig? Can you pronounce this word for me?
Hur säger man “tack” på franska? How do you say “thank you” in French?
Kan du ge mig några övningar för att träna min grammatik? Can you give me some exercises to practice my grammar?
Jag skulle vilja lära mig tyska. I would like to learn German.
Var kan jag hitta en språkkurs? Where can I find a language course?
Kan du rekommendera några bra språklärande appar? Can you recommend any good language learning apps?
Hur länge har du studerat italienska? How long have you been studying Italian?
Jag behöver hjälp med att förbättra min uttal. I need help improving my pronunciation.
Kan du ge mig några tips för att lära mig snabbare? Can you give me some tips to learn faster?
Vilket språk vill du lära dig? Which language do you want to learn?
Var kan jag träffa människor att öva med? Where can I meet people to practice with?
Jag tycker att det är svårt att lära mig grammatik. I find it difficult to learn grammar.
Jag vill kunna tala flytande spanska. I want to be able to speak Spanish fluently.
Kan du rekommendera några bra språkresurser på nätet? Can you recommend any good language resources online?
Jag har svårt att förstå när människor pratar snabbt. I have difficulty understanding when people speak quickly.
Jag skulle vilja öva mitt skriftliga språk. I would like to practice my written language.
Kan du korrigera mina övningar och texter? Can you correct my exercises and texts?
Jag tycker om att lära mig nya ord och fraser. I enjoy learning new words and phrases.
Hur länge tar det att lära sig ett nytt språk? How long does it take to learn a new language?
Kan du ge mig några lästips för att förbättra mitt ordförråd? Can you give me some reading tips to improve my vocabulary?
Jag försöker att behålla mitt språkkunskaper genom att öva. I’m trying to maintain my language skills by practicing.
Vilket är det bästa sättet att memorera verb? What is the best way to memorize verbs?
Kan du ge mig några övningar för att förbättra mina hörförståelse? Can you give me some exercises to improve my listening comprehension?