fbpx

Вирази причин 2 данською мовою

Вирази причин 2 данською мовою

Ось деякі корисні вирази для вираження причин в данській мові:

 1. På grund af – через, завдяки, в результаті (вживається з дієсловами)
  • Eksempel: Jeg kunne ikke komme på arbejde i dag på grund af sygdom (Сьогодні я не зміг прийти на роботу через хворобу)
 2. Fordi – тому що, за тим, що
  • Eksempel: Jeg glemte min pung derhjemme, fordi jeg var forhastet (Я забув свій гаманець вдома, тому що був поспішив)
 3. Eftersom – оскільки, за тим, що
  • Eksempel: Jeg valgte at tage toget i stedet for bussen, eftersom jeg ønskede at undgå trafik (Я вирішив поїхати на поїзді замість автобусу, оскільки хотів уникнути трафіку)
 4. Af den grund – з цієї причини
  • Eksempel: Jeg forlod festen tidligt af den grund, at jeg var træt (Я покинув вечірку рано з цієї причини, що був втомлений)
 5. Derfor – тому, з цієї причини
  • Eksempel: Jeg købte billetterne online, derfor undgik jeg at stå i kø (Я купив квитки онлайн, тому уникнув стоянки в черзі)
Данська мова Українська мова
Jeg synes, det er en god idé. Я думаю, що це хороша ідея.
Han mener, at vi skal tage en pause. Він думає, що ми повинні зробити перерву.
Jeg tror ikke, det vil virke. Я не думаю, що це працюватиме.
Hun tænker på at skifte job. Вона думає про зміну роботи.
Han mener, at det er en god restaurant. Він вважає, що це хороший ресторан.
Jeg tror, at det vil blive en stor succes. Я думаю, що це буде величезний успіх.
Han tænker på at tage en ferie. Він думає про відпустку.
Jeg synes, det er en interessant bog. Я вважаю цю книгу цікавою.
Han mener, at vi bør tage en beslutning nu. Він вважає, що ми повинні прийняти рішення зараз.
Jeg tror, at det er den rigtige beslutning. Я вважаю, що це правильне рішення.
Hun tænker på at tage en uddannelse. Вона думає про отримання освіти.
Han mener, at det er en dårlig idé at investere penge i dette projekt. Він вважає, що інвестувати гроші в цей проект – погана ідея.
Jeg synes, det er en smuk udsigt. Я вважаю, що це гарний вид.
Han tænker på at købe en ny bil. Він думає про купівлю нової машини.
Jeg tror, at det er vigtigt at tale åbent om dette emne. Я думаю, що важливо відкрито говорити про цю тему.
Han mener, at det er bedre at vente. Він вважає, що краще зачекати.
Jeg synes, det er en god måde at løse problemet på. Я думаю, що це хороший спосіб вирішення проблеми.