fbpx

Learn French – Learn vocabulary about (Objects)

Learn vocabulary about (Objects)

 

Французька мова Українська мова
l’eau вода
nourriture їжа
vêtements одяг
logement корпус
santé здоров’я
éducation освіта
un travail робота
l’argent гроші
famille сім’я
amis друзі
aimer любов
bonheur щастя
Bonjour Привіт
liberté свобода
respect повага
confiance довіра
compréhension розуміння
tolérance толерантність
patience терпіння
intérêt інтерес
aider допомога
appréciation вдячність
humilité смирення
courage мужність
justice справедливість
Gratitude Вдячність
Foi Віра
Prime Премія
imagination уява
achèvement завершення