Фрази з негативним 1 німецькою мовою

Фрази з негативним 1 німецькою мовою

Німецька мова Транслітерація Український переклад
Ich bin nicht zufrieden. Іх бін ніхт цуфріден. Я не задоволений/задоволена.
Das gefällt mir nicht. Дас гефӓлт мір ніхт. Мені це не подобається.
Es ist nicht gut genug. Ес іст ніхт гут генуг. Це недостатньо добре.
Ich mag ihn/sie nicht. Іх маг ін/зіє ніхт. Я не люблю його/її.
Ich habe keine Lust dazu. Іх хабе кайнен лусть дацу. Мені не хочеться цього робити.
Es ist nicht fair. Ес іст ніхт файр. Це не справедливо.
Das ist nicht akzeptabel. Дас іст ніхт акцептабель. Це неприйнятно.
Ich verstehe das nicht. Іх ферштейе дас ніхт. Я не розумію цього.
Das ist nicht meine Schuld. Дас іст ніхт майне шульд. Це не моя вина.
Es bringt nichts. Ес брінгт ніхтс. Це не дає результату.
Ich habe keine Zeit dafür. Іх хабе кайне цайт дафур. У мене немає часу на це.
Das ist nicht möglich. Дас іст ніхт мёгліх. Це неможливо.
Das ist nicht der beste Weg. Дас іст ніхт дер бесте вег. Це не найкращий спосіб.
Das ist nicht effektiv. Дас іст ніхт еффектів. Це не ефективно.
Es ist nicht sicher. Ес іст ніхт зіхер. Це не безпечно.
Das ist nicht meine Meinung. Дас іст ніхт майне майнунг. Це не моя думка.
Es ist nicht angemessen. Ес іст ніхт ангемессен. Це не відповідно.