Learn the phrases you use (En route) in the Swedish language

Learn the phrases you use (En route)

😍😍Hi friends 👍👍Don't forget to listen to the pronunciation 😊Learn Swedish easily😊

Here are in this lesson many Swedish sentences you can use “en route” (while traveling) along with their English translations :

Swedish Sentence English Translation
Vi är på väg till vårt resmål. We are en route to our destination.
Hur långt är det kvar till nästa stopp? How far is it to the next stop?
Kan du ge mig en uppdatering om trafikläget? Can you give me an update on the traffic situation?
Vi stannar för att tanka bensin. We’re stopping to refuel the car.
Kan vi göra en kort paus för att sträcka på benen? Can we make a short break to stretch our legs?
Jag behöver gå på toaletten, finns det en rastplats i närheten? I need to use the restroom, is there a rest area nearby?
Vi behöver stanna och köpa något att äta. We need to stop and buy something to eat.
Vi följer GPS:en för att hitta rätt väg. We’re following the GPS to find the right way.
Kan du ta över körningen ett tag? Can you take over the driving for a while?
Vi har precis passerat gränsen till nästa land. We have just crossed the border to the next country.
Var kan vi stanna för att få en fin utsikt? Where can we stop to get a nice view?
Vi kör genom en vacker landsbygd. We’re driving through a beautiful countryside.
Jag behöver justera temperaturen i bilen. I need to adjust the temperature in the car.
Vi håller oss till hastighetsbegränsningen. We’re adhering to the speed limit.
Kan du rekommendera några intressanta platser att besöka? Can you recommend any interesting places to visit?
Vi har valt den snabbaste rutten till vårt resmål. We have chosen the fastest route to our destination.
Vi letar efter en parkeringsplats i närheten. We’re looking for a parking spot nearby.
Kan du ställa in GPS:en för att undvika vägtullar? Can you set the GPS to avoid toll roads?
Vi följer skyltarna mot nästa stad. We’re following the signs to the next city.
Jag behöver ladda min telefon, finns det en USB-uttag i bilen? I need to charge my phone, is there a USB port in the car?
Vi håller ett bra tempo och kommer att vara i tid. We’re maintaining a good pace and will be on time.
Kan du vara vänlig och hålla koll på trafikskyltarna? Can you please keep an eye on the traffic signs?
Vi har en vacker utsikt över havet från vägen. We have a beautiful view of the sea from the road.
Vi ska snart svänga av till höger. We’re going to turn right soon.