Learn Danish phrases about (adverbs) with audio

Learn Danish phrases about (adverbs)

Here are some Danish phrases that include adverbs:

  1. Hurtigt: Jeg løb hurtigt til bussen. (Quickly: I ran quickly to the bus.)
  2. Langsomt: Han talte langsomt og tydeligt. (Slowly: He spoke slowly and clearly.)
  3. Meget: Jeg kan virkelig godt lide chokolade, meget endda. (Very: I really like chocolate, very much indeed.)
  4. Aldrig: Jeg har aldrig været i Kina før. (Never: I have never been to China before.)
  5. Altid: Jeg er altid glad om morgenen. (Always: I am always happy in the morning.)
  6. Næsten: Jeg har næsten glemt, hvad jeg skulle sige. (Almost: I have almost forgotten what I was going to say.)
  7. Lidt: Kan du give mig lidt vand, tak? (A little: Can you give me a little water, please?)
  8. Sjældent: Jeg spiser sjældent kød. (Rarely: I rarely eat meat.)
  9. Virkelig: Det er virkelig varmt i dag. (Really: It is really hot today.)
  10. Konstant: Hun arbejder konstant på sit projekt. (Constantly: She is constantly working on her project.)
Danish Sentences using adverbs with their English translation in a table :
Danish Sentence English Translation
Jeg løber hurtigt. I run quickly.
Han taler stille. He speaks quietly.
Hun synger smukt. She sings beautifully.
Vi arbejder hårdt. We work hard.
De spiser langsomt. They eat slowly.
Jeg går tidligt i seng. I go to bed early.
Hun svømmer elegant. She swims elegantly.
Han læser hurtigt. He reads quickly.
Vi snakker højt. We talk loudly.
De løber langsomt. They run slowly.