genitive phrases in Dutch

Use of phrases (genitive) in Dutch with sound

Learning genitive phrases in Dutch is important for several reasons:

  1. Effective communication: The genitive case is used to show possession or ownership. Knowing how to use genitive phrases in Dutch will allow you to communicate more effectively and accurately in a variety of situations.
  2. Language proficiency: Learning genitive phrases in Dutch will also improve your overall language proficiency. It will help you learn new vocabulary, improve your grammar and syntax, and make it easier for you to communicate in both written and spoken form.
  3. Writing skills: Genitive phrases can be used to add variety and depth to your writing.
Dutch English
De auto van mijn vader My father’s car
[responsivevoice voice="Danish Female" rate="0.8" buttontext="►"]Het huis van de buren The neighbors’ house
De telefoon van de docent The teacher’s phone
Het boek van de studenten The students’ book
De sleutels van mijn vriendin My girlfriend’s keys
Het kantoor van de directeur The director’s office
De jas van de ober The waiter’s coat
De tas van de reiziger The traveler’s bag
De fiets van de buurman The neighbor’s bike
Het eten van de hond The dog’s food
De kinderen van de ouders The parents’ children
Het bedrijf van de eigenaar The owner’s company
Het nummer van de zangeres The singer’s number
De vakantie van mijn vrienden My friends’ vacation
De hond van mijn broer My brother’s dog
Het horloge van de advocaat The lawyer’s watch
De camera van de fotograaf The photographer’s camera
Het huisdier van de familie The family’s pet
De laptop van de student The student’s laptop
De fietsen van de kinderen The children’s bikes