Читання та написання фраз німецькою мовою

 

Німецька Вимова Український переклад
Guten Tag! гутен таг Добрий день!
Wie geht es Ihnen? ві гет ес інен Як справи у вас?
Mir geht es gut, danke. мір гет ес гут, данке У мене все добре, дякую.
Wo ist die Toilette, bitte? во іст ді тойлете, бітте Де знаходиться туалет, будь ласка?
Ich spreche kein Deutsch. іх шпрехе кайн доєч Я не розмовляю німецькою.
Ich verstehe nicht. іх ферштехе ніхт Я не розумію.
Wie bitte? ві бітте Як, будь ласка?
Danke schön. данке шьон Дуже дякую.
Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? ентшульдігунг, во іст дер банхоф Вибачте, де знаходиться залізничний вокзал?
Wie viel kostet das? ві філь костет дас Скільки це коштує?
Ich hätte gerne… іх хетте герне Я би хотів/хотіла…
Ja я Так
Nein найн Ні
Ich komme aus… іх коме аус Я з…
Ich bin müde. іх бін мюде Я втомився/втомилася.
Wie spät ist es? ві шпет іст ес Котра година?
Wo ist die nächste U-Bahn-Station? во іст ді нєхсте у-бан статціон Де знаходиться найближча станція метро?
Gute Nacht! гуте нахт Добраніч!
Ich liebe dich. іх лібе діх Я тебе люблю.
Ich vermisse dich. іх ферміссе діх Я сумую за тобою.