Learn Swedish – Learn Vocabulary (Finances)

Learn Vocabulary (Finances)

Learn Swedish – Learn Vocabulary (Finances)

шведська мова Українська мова
budget бюджет
religion релігія
Ekonomi Економія
beskatta податковий
Utvidgning Розширення
marknadsföra ринок
huvudstad капітал
förtjänst заробіток
förluster втрата
finansiera фінансування
Finansiella transaktioner Фінансові операції
investering інвестиції
ett företag компанія
Pil Стрілка
valuta валюта
Bank Банкнота
dra nytta вигода
Handel Торгівля
Kontantreservat Готівковий резерв
utvärdering оцінка
försäkring страхування
Lösning Врегулювання
likviditet ліквідність
Deposition Депозит
Obligationer Облігація
Lån Позика
nuvarande konto поточний рахунок
Sparar konto Ощадний рахунок
förfallodatum дата
Investeringsfond Інвестиційний фонд