fbpx

Learn the phrases (giving reasons 1) in Swedish

Learn the phrases (giving reasons 1)

😍😍Hi friends 👍👍Don't forget to listen to the pronunciation 😊Learn Swedish easily😊

Certainly! Here are fifty Swedish sentences using giving reasons with their English translations in a table:

Swedish Sentence English Translation
Jag kunde inte komma eftersom jag var sjuk. I couldn’t come because I was sick.
Vi åkte tidigt på grund av det dåliga vädret. We left early due to the bad weather.
Han valde den boken därför att den hade bra recensioner. He chose that book because it had good reviews.
Hon är trött på grund av den sena natten. She is tired because of the late night.
Jag träffade henne för att diskutera projektet. I met her to discuss the project.
Anledningen till mitt beslut är att jag ville prova något nytt. The reason for my decision is that I wanted to try something new.
De satt inne hela dagen på grund av regnet. They stayed indoors all day due to the rain.
Han läste boken för att lära sig mer om ämnet. He read the book to learn more about the subject.
Ett skäl till att jag inte kunde komma var att jag hade andra åtaganden. One reason I couldn’t come was that I had other commitments.
Vi stannade kvar för att njuta av den vackra solnedgången. We stayed to enjoy the beautiful sunset.
Jag gillar den här filmen på grund av de starka skådespelarprestationerna. I like this movie because of the strong performances by the actors.
Han köpte en ny bil för att underlätta sina dagliga pendlingar. He bought a new car to facilitate his daily commutes.
Ett skäl till att jag inte gillar att flyga är att jag är rädd för höjder. One reason I don’t like flying is that I’m afraid of heights.
Vi förlängde vår vistelse på grund av den trevliga atmosfären. We extended our stay due to the pleasant atmosphere.
Hon valde att bli vegetarian för att främja djurskyddet. She chose to become a vegetarian to promote animal welfare.
Ett skäl till att jag älskar att resa är att det ger mig nya upplevelser. One reason I love to travel is that it gives me new experiences.
Vi gick tidigt för att undvika trängseln. We left early to avoid the crowd.
Anledningen till att jag inte kunde komma var att jag hade en familjeangelägenhet. The reason I couldn’t come was that I had a family matter.
Han jobbar hårt för att nå sina karriärmål. He works hard to achieve his career goals.
Vi besökte den staden för att utforska dess kultur och historia. We visited the city to explore its culture and history.
Ett skäl till att jag gillar den här restaurangen är att de serverar fantastisk mat. One reason I like this restaurant is that they serve amazing food.
Jag lämnade tidigare för att hinna med tåget. I left earlier to catch the train.
Anledningen till att jag inte gillar att simma är att jag inte är bekväm i vatten. The reason I don’t like swimming is because I’m not comfortable in water.