fbpx

Learn Danish easily – vocabulary (Finances)

vocabulary (Finances) with audio

 

датська мова Українська мова
budget бюджет
religion релігія
Økonomi Економія
skat податковий
Udvidelse Збільшення
marked ринок
kapital капітал
indtjening заробіток
tab втрата
finansiere фінансування
Økonomiske transaktioner Фінансові операції
investering інвестиції
en virksomhed компанія
Pil Стрілка
betalingsmiddel валюта
Bank Банкнота
fordel вигода
Handel Торгівля
Cash Reserve Готівковий резерв
Evaluering оцінка
forsikring страхування
Afregning Врегулювання
Likviditet ліквідність
Depositum Депозит
Obligationer Облігація
Lån Позика
nuværende konto поточний рахунок
Opsparingskonto Ощадний рахунок
Afleveringsdato дата
Investeringsfond Інвестиційний фонд