Subordinate clauses: that phrases in Dutch

Learn Dutch phrases (Subordinate clauses: that 2)

Learning subordinate clauses with “that” phrases in Dutch is important for several reasons:

  1. Expressing complex ideas: Subordinate clauses allow you to express complex ideas by linking two clauses together in a sentence. This enables you to communicate more nuanced and detailed information.
  2. Improving fluency: Using subordinate clauses in your sentences can help you to express yourself more fluently in Dutch, as you will be able to construct more complex and varied sentences.
Dutch Sentence English Translation
Ik weet dat je gelijk hebt. I know that you are right.
[responsivevoice voice="Danish Female" rate="0.8" buttontext="►"]Het lijkt erop dat het gaat regenen. It seems like it’s going to rain.
Zij denkt dat hij haar niet begrijpt. She thinks that he doesn’t understand her.
Hij zei dat hij het druk had. He said that he was busy.
Het is belangrijk dat je op tijd komt. It’s important that you come on time.
Ik geloof dat hij het kan doen. I believe that he can do it.
Zij vindt dat het eten lekker is. She thinks that the food is delicious.
Hij merkte op dat het rustiger was. He noticed that it was quieter.
Het is duidelijk dat hij niet tevreden is. It’s clear that he’s not satisfied.
Zij beweert dat ze het niet wist. She claims that she didn’t know.
Ik hoop dat je het naar je zin hebt. I hope that you’re enjoying yourself.
Zij vroeg zich af of hij nog zou komen. She wondered if he would still come.
Het is mogelijk dat ze ons niet kan helpen. It’s possible that she can’t help us.
Hij vraagt zich af of het de moeite waard is. He wonders if it’s worth it.
Zij vertelde dat ze een nieuwe baan had gevonden. She told that she had found a new job.