fbpx

Фрази про виконання завдань польською мовою

Вивчай польську

польський Українська мова
Wykonywać zadania Виконувати завдання
Planować Планувати
Organizować Організовувати
Rozwiązywać problemy Розв’язувати проблеми
Wykonywać obowiązki Виконувати обов’язки
Pracować na komputerze Працювати на комп’ютері
Zarządzać czasem Управляти часом
Delegować zadania Делегувати завдання
Wykonywać raporty Складати звіти
Rozwiązywać konflikty Розв’язувати конфлікти
Ustalać priorytety Встановлювати пріоритети
Organizować spotkania Організовувати зустрічі
Wyznaczać cele Визначати цілі
Monitorować postępy Моніторити прогрес
Przygotowywać dokumenty Підготовувати документи
Raportować wyniki Звітувати про результати
Zgłaszać problemy Сповіщати про проблеми
Rozwijać umiejętności Розвивати навички
Wykonywać zadania według harmonogramu Виконувати завдання за графіком
Pracować w zespole Працювати в команді