Фрази про порядкові числівники шведською мовою

Вивчайте шведську

шведська мова Українська мова
Första Перший
Andra Другий
Tredje Третій
Fjärde Четвертий
Femte П’ятий
Sjätte Шостий
Sjunde Сьомий
Åttonde Восьмий
Nionde Дев’ятий
tionde Десятий
Elfte Одинадцятий
Tolfte Дванадцятий
Trettonde Тринадцятий
Fjortonde Чотирнадцятий
Femtonde П’ятнадцятий
Sextonde Шістнадцятий
Sjuttonde Сімнадцятий
Artonde Вісімнадцятий
Nittonde Дев’ятнадцятий
Tjugonde Двадцятий