Learn Swedish – Learn Vocabulary (Abstract terms)

Learn Vocabulary (Abstract terms)

 

 

шведська мова Українська мова
Argument Аргумент
Begrepp Концепція
Sammanhang Контекст
Motsägelse Протиріччя
Slutsats Висновок
definitionen Визначення
Nyhetskunskap Знання новин
kunskapsteori Теорія знань
moralisk моральний
Skämma bort Зіпсувати
Generalisering Узагальнення
Hypotes Гіпотеза
Ideologi Ідеологія
induktion індукція
Slutsats Висновок
Logik Логіка
Metafysik Метафізика
Ontologi Онтологія
Läroplan Навчальний план
Filosofi Філософія
Positivitet Позитивність
Praktisk logisk Практичний логічний
Rationalitet Раціональність
Misstanke Підозра
Semantik Семантика
Subjektivitet Суб’єктивність
Syntes Синтез
Teorin Теорія
Syntes Синтез
Teorin Теорія