Задати / поставити 2 питання польською мовою

Задати / поставити 2 питання польською мовою

polisk ukra
Czy masz pytanie? Чи є у вас питання?
Co chcesz wiedzieć? Що ви хочете дізнатися?
Mogę zadać ci pytanie? Можу я задати вам питання?
Co Cię interesuje? Що вас цікавить?
Chciałbym zadać kilka pytań. Я хотів би задати декілька питань.
Co o tym myślisz? Що ти про це думаєш?
Czy masz jakieś wątpliwości? Чи у вас є якісь сумніви?
Co to oznacza? Що це означає?
Czy możesz mi pomóc z tym problemem? Чи можете ви допомогти мені з цією проблемою?
Czy mógłbyś mi powiedzieć więcej na ten temat? Чи міг би ти розповісти більше про це?
Czy jest coś, czego nie rozumiesz? Чи є щось, що ви не розумієте?
Co jest Twoim zdaniem najlepszym rozwiązaniem? Яке, на вашу думку, є найкращим рішенням?
Czy wiesz, co to oznacza? Чи ви знаєте, що це означає?
Jakie masz sugestie? Які у вас є пропозиції?
Czy mógłbyś mi wyjaśnić? Чи можеш ти пояснити мені?
Co powinieneś zrobić, aby to się udało? Що ти повинен зробити, щоб це вдалося?
Czy masz jakieś pytania dotyczące tego tematu? Чи у вас є якісь питання щодо цієї теми?
Czy możesz mi powiedzieć więcej o tym? Чи можете ви розповісти мені більше про це?
Czy mógłbyś mi pomóc zrozumieć to lepiej? Чи можеш ти допомогти мені краще зрозуміти це?
Co byś zrobił w takiej sytuacji? Що б ви зробили в такій ситуації?