fbpx

Наведіть причини 3 польською мовою

Наведіть причини 3 польською мовою

Для того, щоб викласти причини польською мовою, можна використати різні структури та вирази. Деякі з них:

 1. Ze względu na – через, з причини:
  • Ze względu na złe warunki atmosferyczne, nie odbyła się dzisiaj wycieczka. (Через погані погодні умови, сьогодні екскурсія не відбулася.)
  • Nie kupiłem tego produktu ze względu na jego wysoką cenę. (Я не купив цей продукт через його високу ціну.)
 2. Ponieważ – тому що, оскільки:
  • Nie przyszedłem na spotkanie, ponieważ byłem chory. (Я не прийшов на зустріч, оскільки був хворий.)
  • Kupiłem ten samochód ponieważ był w dobrym stanie. (Я купив цей автомобіль тому що він був у хорошому стані.)
 3. Dlatego – тому, отже:
  • Przyjechałem wcześniej, dlatego żeby pomóc w organizacji przyjęcia. (Я приїхав раніше, щоб допомогти з організацією прийому.)
  • Zapomniałem o tym spotkaniu, dlatego dzwonię teraz, żeby się przeprosić. (Я забув про цю зустріч, тому дзвоню зараз, щоб вибачитися.)
 4. Z powodu – через, з причини:
  • Z powodu braku czasu, nie udało mi się zrobić wszystkich rzeczy, które chciałem. (Через відсутність часу, мені не вдалося зробити все, що хотів.)
  • Z powodu opadów deszczu, ulice stały się śliskie i niebezpieczne. (Через дощові опади, вулиці стали слизькими і небезпечними.)
 5. Powodem jest – причиною є:
  • Powodem mojego spóźnienia jest problemy z transportem. (Причиною мого запізнення є проблеми з транспортом.)
  • Powodem jego nieobecności na spotkaniu była choroba. (Причиною його відсутності на зустрічі була хвороба.)

Ось кілька речень, у яких використано причину польською мовою :

Польська мова Українська мова
Bóg dał, Bóg wziął. Бог дав, Бог взяв.
Człowiek człowiekowi wilkiem. Людина людині вовк.
Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Дарованому коневі в зуби не дивляться.
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Де шість кухарок, там не має що їсти.
Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. Якби козочка не скакала, то не зламала би ніжки.
Im dalej w las, tym więcej drzew. Чим далі в ліс, тим більше дерев.
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Як Куба Богу, так і Бог Кубі.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Хто рано встає, тому Пан Бог дає.
Kto pyta, nie błądzi. Хто питає, той не блукає.
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Краще вереск у руці, ніж голуб на даху.
Na bezrybiu i rak ryba. На безриб’ї і рак – риба.
Nie wszystko złoto, co się świeci. Не все золото, що блищить.
Ojciec chrzestny, co nie bierze chrześcijanina, bierze diabła. Хрещений батько, який не бере хрещеника, бере диявола.
Odpowiednia ilość alkoholu może pomóc, ale również zaszkodzić. Відповідна кількість алкоголю може допомогти, але також завдати шкоди.
Prawdziwa miłość nigdy nie umiera. Справжня любов ніколи не помирає.
Rzucać grochem o ścianę. Кидати горох у стіну.