Фрази зробити щось польською

Є декілька способів висловити бажання щось зробити польською мовою. Ось кілька прикладів:

  1. Chcę coś zrobić po polsku. (Я хочу щось зробити польською мовою.)
  2. Pragnę nauczyć się mówić po polsku. (Я бажаю навчитися говорити польською мовою.)
  3. Chciałbym czytać polskie książki. (Я б хотів читати польські книги.)
  4. Mam ochotę nauczyć się polskiego. (Мені хочеться навчитися польської.)
  5. Marzę o tym, żeby mówić po polsku płynnie. (Я мрію говорити польською мовою вільно.)

Наприклад:

  • Chcę nauczyć się rozmawiać po polsku.
  • Pragnę zrozumieć polską kulturę i historię.
  • Chciałbym zobaczyć polskie miasta i zabytki.
  • Mam ochotę zapisać się na kurs języka polskiego.
  • Marzę o tym, żeby móc swobodnie porozumiewać się z Polakami.

Також прочитайте наступні приклади :

польською мовою Українська мова
Uczę się mówić po polsku. Я вчуся говорити польською.
Czytasz książkę po polsku czy po ukraińsku? Ти читаєш книгу польською чи українською?
Chcę napisać list do mojej polskiej przyjaciółki. Я хочу написати листа до моєї польської подруги.
Zawsze staram się mówić po polsku w pracy. Я завжди намагаюся говорити польською на роботі.
Chcę zacząć czytać polskie gazety. Я хочу почати читати польські газети.
Uczyłem się polskiego w szkole. Я вчився польської у школі.
Chcę zrobić kurs języka polskiego. Я хочу пройти курс польської мови.
Często słucham polskiej muzyki. Я часто слухаю польську музику.
Czytałem polskie książki w oryginale. Я читав польські книги в оригіналі.
Chcę zobaczyć polskie filmy z napisami. Я хочу подивитися польські фільми з субтитрами.
Pracuję z polskim klientem. Я працюю з польським клієнтом.
Staram się pisać po polsku bez błędów. Я намагаюся писати польською без помилок.
Często rozmawiam z polskimi kolegami. Я часто розмовляю з польськими колегами.
Chcę pojechać na wakacje do Polski. Я хочу поїхати на відпочинок до Польщі.
Znam polskie przysłowia i powiedzenia. Я знаю польські приказки та висловлювання.