Learn Dutch – Learn Vocabulary (Abstract Terms)

Learn Vocabulary (Abstract Terms)

 

 

голландська Українська мова
Abstractie Абстракція
Analyse Аналіз
Argument Аргумент
Concept Концепція
Context Контекст
Tegenstrijdigheid Протиріччя
Conclusie Висновок
Definitie Визначення
Kennis van nieuws Знання новин
Kennistheorie Теорія знань
Moreel моральний
Vervuilen Зіпсувати
Generalisatie Узагальнення
Hypothese Гіпотеза
Ideologie Ідеологія
inductie індукція
Conclusie Висновок
Logica Логіка
Metafysica Метафізика
Ontologie Онтологія
Curriculum Навчальний план
Filosofie Філософія
Positiviteit Позитивність
Praktisch logisch Практичний логічний
Rationaliteit Раціональність
Achterdocht Підозра
Semantiek Семантика
Subjectiviteit Суб’єктивність
Synthese Синтез
Theorie Теорія