large-small phrases in Dutch

Learn Dutch phrases (large..small)

Learning both large and small phrases in Dutch is important for effective communication. Large phrases, also known as idiomatic expressions, are groups of words that have a specific meaning that may not be immediately obvious from the individual words. They are commonly used in everyday conversation and are an important part of understanding and speaking Dutch fluently.

Dutch Phrase English Translation
Het regent pijpenstelen It’s raining cats and dogs
Ik ben de draad kwijt I’ve lost track
Dat is de spijker op z’n kop slaan That hits the nail on the head
Ik heb er geen woorden voor I have no words for it
Hij heeft een steekje los He’s a bit crazy
Ik zie door de bomen het bos niet meer I can’t see the wood for the trees
Hij heeft boter op zijn hoofd He’s guilty
Ik zit op hete kolen I’m on tenterhooks
Dat slaat nergens op That makes no sense
Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt He’s heard about it, but he doesn’t really know
Ik heb er schoon genoeg van I’ve had enough of it
Ik ben in de wolken I’m over the moon
Hij heeft het achter de ellebogen He’s sneaky
Dat is voor mij een gesloten boek That’s a closed book to me
Hij heeft het hart op de tong He speaks his mind
Hij heeft de wind in de zeilen He’s doing well
Ik ben het zat I’ve had enough
Ik heb er geen zin in I don’t feel like it
Hij heeft het niet helemaal op een rijtje He’s a bit confused
Hij heeft zijn beste beentje voor gezet He’s done his best