Наведіть причини 1 польською мовою

Наведіть причини 1 польською мовою

Польська мова Українська мова
Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Хто сіє вітер, той жне бурю.
Cicha woda brzegi rwie. Тиха вода береги рветь.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Де двоє б’ються, там третій користується.
Co ma wisieć, nie utonie. Що має висіти, не потоне.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Хто рано встає, тому Пан Бог дає.
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Краще вереск у руці, ніж голуб на даху.
Biednemu zawsze wiatr w oczy. Бідному завжди вітер у обличчі.
Co nagle, to po diable. Що раптово, то від чорта.
Bez pracy nie ma kołaczy. Без праці немає випічки.
Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Де чорт не може, там бабу пошле.
Co dwie głowy, to nie jedna. Дві голови краще, ніж одна.
Człowiek człowiekowi wilkiem. Людина людині вовк.
Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Дарованому коневі в зуби не дивляться.
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Де шість кухарок, там не має що їсти.
Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. Якби козочка не скакала, то не зламала би ніжки.
Im dalej w las, tym więcej drzew. Чим далі в ліс, тим більше дерев.
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Як Куба Богу, так і Бог Кубі.
Kto pyta, nie błądzi. Хто питає не бродить.