Learn French vocabulary (Finances) with voice

Learn French vocabulary (Finances)

 

Французька мова Українська мова
budget бюджет
religion релігія
Économie Економія
impôt податковий
Élargissement Збільшення
marché ринок
Capital social капітал
gains заробіток
pertes втрата
finance фінансування
Transactions financières Фінансові операції
investissement інвестиції
une entreprise компанія
Flèche Стрілка
monnaie валюта
Banque Банкнота
avantage вигода
Commerce Торгівля
Réserve de trésorerie Готівковий резерв
Evaluation оцінка
assurance страхування
Règlement Врегулювання
liquidité ліквідність
Dépôt Депозит
Obligations Облігація
Prêt Позика
compte courant поточний рахунок
Compte d’épargne Ощадний рахунок
Date d’échéance дата
Fond d’investissement Інвестиційний фонд