fbpx

Phrases about people in Danish

Phrases about (people)

Learning about people in Danish is important for several reasons:

  1. Effective communication: Knowing how to talk about people in Danish will allow you to communicate more effectively with Danish speakers about individuals, groups, and communities.
  2. Cultural knowledge: Learning about people in Danish can also give you insights into Danish society, values, and beliefs.
  3. Travel: When traveling to a Danish-speaking country or interacting with Danish speakers, knowing how to talk about people in Danish can be useful.
Danish English
Han er en god ven af ​​mig. He is a good friend of mine.
[responsivevoice voice="Danish Female" rate="0.8" buttontext="►"]Hun er en dygtig læge. She is a skilled doctor.
De er en dejlig familie. They are a lovely family.
Jeg arbejder med nogle fantastiske mennesker. I work with some amazing people.
Hun er en inspirerende leder. She is an inspiring leader.
Han er en meget talentfuld musiker. He is a very talented musician.
De er en gruppe af engagerede frivillige. They are a group of dedicated volunteers.
Hun er en dygtig forfatter. She is a talented writer.
Han er en vigtig bidragyder til samfundet. He is an important contributor to society.
Hun er en dygtig pædagog. She is a skilled educator.
De er en mangfoldig gruppe mennesker. They are a diverse group of people.
Han er en dygtig kunstner. He is a talented artist.
Hun er en succesrig iværksætter. She is a successful entrepreneur.
Han er en stærk og inspirerende person. He is a strong and inspiring person.
De er en gruppe af hjælpsomme frivillige. They are a group of helpful volunteers.
Hun er en omsorgsfuld og tålmodig sygeplejerske. She is a caring and patient nurse.
Han er en pålidelig og ansvarlig medarbejder. He is a reliable and responsible employee.
De er en venlig og imødekommende gruppe mennesker. They are a friendly and welcoming group of people.
Hun er en karismatisk og indflydelsesrig person. She is a charismatic and influential person.
Han er en dedikeret og passioneret forsker. He is a dedicated and passionate researcher.